Børneperspektivfortællinger

Børneperspektivfortællinger har fokus på, hvordan børn tænker og oplever deres omverden. Fortællingerne sætter ofte fokus på dialoger mellem børn, eller mellem børn og voksne, og giver dermed indsigt i barnets sproglige og begrebsmæssige forståelse, men på en ikke-vurderende, ikke-diagnosticerende måde. Pointen i fortællingerne er netop, at barnet overrasker den voksne med sit anderledes perspektiv på verden og giver denne stof til eftertanke. Derfor sætter disse fortællinger også ofte voksnes måde at tænke på – de voksnes selvfølgeligheder – i perspektiv og giver os forståelse af, hvordan verden opleves i børnehøjde. Heri ligger deres udviklingspotentiale, for de kræver pædagogens indlevelsesevne og evne til at skifte perspektiv. Som sådan er disse fortællinger også fortællinger om børnekultur.

 

Børneperspektivfortællinger er dermed børns fortællinger og dialoger men genfortalt af praktikeren, og som sådan kan de karakteriseres som praksisfortællinger.