Succesfortællinger

Succesfortællingen er ligesom solskinshistorien rettet mod det positive: Det, der virker, det, der lykkes og skaber glæde hos pædagogen, der fortæller, og hos den, der lytter. Men i modsætning til solskinshistorien har succesfortællingen pædagogens målrettede og systematiske indsats i hovedrollen. Pædagogen er med andre ord helten i fortællingen. Succesfortællingen er velegnet som dokumentation af pædagogisk arbejde, fordi den viser, hvordan det ønskede mål nås. Derfor kan den ses på mange institutioners hjemmeside og er også ofte anvendt som evaluering og dokumentation i forbindelse med arbejdet med læreplaner.

 

I bogen Kommunikationskultur peges der på vigtigheden af, at pædagogen kan være den, der præsenterer noget betydningsfuldt anderledes for barnet, brugeren eller beboeren. Gennem bogens øvelser sættes der også fokus på succesfortællingen.

 

Succesfortællingen kalder også på refleksion og evaluering, fordi den rejser væsentlige pædagogiske spørgsmål om forholdet mellem styring og medbestemmelse, frihed og kontrol. Læs mere i Pædagogiske praksisfortællinger.