Hvem, hvor, hvorfor og hvordan

Når man arbejder med praksisfortællinger, er det først og fremmest vigtigt at gøre sig klart, hvilke fortællinger der er egnede til at blive fortalt i hvilke fora: Du må gøre dig forestillinger om modtageren. Fortællingen bliver først egentlig til i samspillet (faktuelt eller tænkt) mellem fortælleren og dens modtager, det gælder også i fortællingens skriftlige former.

 

Du må altså også gøre dig fortællingens formål samt konteksten klart: Er jeg bevidst om, hvem jeg fortæller til; i hvilken sammenhæng, jeg fortæller; hvorfor jeg fortæller og hvordan?

 

Formålet med at arbejde med praksisfortællinger skal altid være at blive klogere på praksis, men man kan ikke bestemme andre menneskers udviklingsprocesser. Når du arbejder med praksisfortællinger, må dit udgangspunkt altså være, at du selv vil blive klogere på praksis, og hvis du er heldig, kan dette have en afsmittende effekt på andre. Måske foreligger der endda en samarbejdsaftale i din institution eller på dit uddannelsessted om, at dette er formålet, og måske har I også allerede gode erfaringer med, at det kan lade sig gøre.