Samarbejdsaftaler

Vær bevidst om, at du har en etisk forpligtelse i forhold til den, der fortæller til dig. Tag både pænt og varsomt mod det, du får fortalt. Den anden viser dig stor tillid ved ikke kun at fortælle om det, der går godt, men også ved at vove at fortælle om noget, der er svært, om tvivl, uro, ængstelse og afmagt.

 

I Pædagogiske praksisfortællinger gives der eksempler på, hvordan en personalegruppe kan udvikle egne spørgsmål til refleksion over praksis, ligesom ledelsens ansvar i forhold til gruppens samarbejde og kvaliteten i det pædagogiske arbejde tydeliggøres. Pointen er, at når personalegruppen ikke bare adopterer et sæt af regler, men selv udvikler retningslinjerne for, hvordan man kan spørge til og reflektere over praksisfortællinger, så vil disse retningslinjer også være en afspejling af, hvordan man selv gerne vil behandles, og de kommer nøje til at matche de forhold, der arbejdes under.

 

Samme overvejelser kan gøres i en studiegruppe eller på et stamhold, og de er meget aktuelle, når man vil benytte praksisfortællinger i en tværprofessionel sammenhæng, eller når man vil inddrage f.eks. brugerperspektiver. Sådanne udviklingsmuligheder beskrives ligeledes i Pædagogiske praksisfortællinger. Særligt relevante i denne sammenhæng er også anvisningerne i Kommunikationskultur på, hvordan man kan være aktivt lyttende, og på de etiske regler, som man bør overholde i denne forbindelse.